Cumhurbaşkanlığı     Türkiye Büyük Millet Meclisi     İçişleri Bakanlığı     Kamu Denetçiliği Kurumu                            Kültür ve Turizm Bakanlığı